biljartzaal-buitenkant

bILJARTCLUB  bccD

biljartzaal-binnenzijde-2016

Actueel Nieuws

 Eerste Wim van Pruijssen toernooi op 11 en 12 juni 2022

Op zaterdag 11en zondag 12 juni is het eerste Wim van Pruijssen toernooi gespeeld in onze biljartzaal. Dit toernooi is in plaats gekomen van het traditionele clubkampioenschap en het kersttoernooi en een eerbetoon aan onze in 2020 overleden erevoorzitter Wim van Pruijssen. Zijn echtgenote Els is bij de finale op zondag aanwezig geweest voor de huldiging van de kampioen.

 

Dit eerste toernooi werd gewonnen door Evert Leidekker.

 

Op de tweede plaats eindigde Flip Wiemans. Derde werd John Bos en vierde John Burger.

 

Foto’s van het toernooi en de deelnemers staan hieronder. Een uitgebreid verslag kan worden opgehaald door op deze link te klikken.

winnaar-WvP2022-met-Els

 Het BCCD 1 recreanten team mag aan het Nederlands Kamioenschap meedoen

Het BCCD 1 recreantenteam heeft op dinsdag 14 juni de gewestelijke finale gespeeld bij biljartvereniging Hoogvliet en heeft daar een knappe tweede plaats behaald en zich daarmee geplaats voor het KNBB Nederlands Kampioenschap in Nieuwegein. Dit zal voor deze klasse worden gespeeld op donderdag 7 juli in Nieuwegein. Meer informatie hierover volgt nog.

 Telefoonnummer biljartzaal is gewijzigd

We hebben ons abonnement bij KPN naar een andere goedkopere provider omgezet. Helaas was het daarbij niet mogelijk om ons nummer te behouden. Het nieuwe telefoonnummer van de biljartzaal is nu:  070-785 5665

 

N.B. de eerder genoemde problemen met de bereikbaarheid zijn verholpen. De telefoon werkt nu weer.

 (herhaal)cursus reanimatie en bediening AED

Op zondag 19 juni werd een (herhaal)cursus reanimatie en bediening AED georganiseerd. Via het inschrijfformulier in de biljartzaal konden BCCD leden zich hiervoor opgeven. De cursuskosten werden door de vereniging betaald.

 

Ondanks de wat tegenvallende belangstelling voor deze cursus werd door de deelnemers met interesse de uitleg en theorie gevolgd. Daarna volgde de praktijk op (gelukkig.....) een aantal oefenpoppen. Deze reageerden op correcte (of foutieve) hartstimulatie en beademing, waardoor het mogelijk was om de correcte wijze van reanimatie aan te leren.

 

Na een succesvolle proeve van bekwaamheid konden alle deelnemers hun certificaat in ontvangst nemen.

 

Met dank aan trainer Wouter Verbeek van de stichting Reanimatie en Levensreddende Technieken Nederland

 Algemene Ledenvergadering 2022

Op woensdagavond 13 april 2022 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in onze biljartzaal. Hierbij waren dertig leden (inclusief het bestuur) aanwezig. Van de bestuursleden ontbrak Loek Zijlstra wegens ziekte.

 

Zoals gebruikelijk werden de diverse jaarverslagen behandeld, waaronder het financiëel verslag en de begroting voor het lopende jaar.

 

Bccd lid Bert Salverda was medio 2021 veertig jaar lid van BCCD en werd tijdens de vergadering hiervoor gehuldigd met een jubileumpenning en bloemen.

 

Na afloop van de lockdown werden dit voorjaar de KNBB kampioenschappen weer opgestart. Een viertal BCCD leden waren tot nu toe hierin succesvol en hebben districtsfinales weten te winnen. Dit waren John Bos (DK3), Martin van Geelen (LK4), Henny Schiltmeijer (LK3) en Louis van Swinderen (LK2). Zij ontvingen tijdens de vergadering een boeket voor hun prestatie. Door omstandigheden waren Henny en Louis helaas niet bij de vergadering aanwezig en ontvingen hun bloemen later. De foto hieronder toont dan ook slechts Martin en John.

 

Bij het agendapunt “Bestuursverkiezing” waren volgens schema Martin van Geelen (penningmeester) en Ed Jansen (algemene zaken) aftredend. Zij stelden zich herkiesbaar en werden unaniem en met applaus voor een nieuwe driejaarlijkse period benoemd. Vanwege het overlijden van wedstrijdleider Wim Dijkhuizen afgelopen februari was er een vacature ontstaan in het bestuur. Het bestuur heeft Henny Schiltmeijer bereid gevonden om deze bestuursfunctie te gaan vervullen en legde dit aan de vergadering voor. Helaas kon Henny door privé omstandigheden niet bij de vergadering aanwezig zijn.  Er waren geen andere kandidaten aangemeld. Ook zijn benoeming was unaniem en met applaus. Hij volgt Hiermee Wim Dijkhuizen en daarmee ook zijn positie in het roulatieschema. Daardoor zal zijn eerste bestuurstermijn niet drie maar twee jaar zijn.

jubilaris-ALV-2022
kampioenen-ALV-2022

 BCCD lid Henny Schiltmeijer wint districtfinale BK3 seizoen 2021/2022

In het weekend van 16/17 april 2022 werd de districtsfinale BK3 georganiseerd. Aan deze finale namen twee BCCD leden deel: Henny Schiltmeijer en Carl Haas. De eindstand is als volgt:

Henny mag hierdoor deelnemen aan de gewestelijke finale.

uitslag BK3 2021-2022

 WBd lid Hans van Werven wint districtfinale LK1 seizoen 2021/2022

Op zaterdag 12 en zondag 13 maart werd de distictinale LK1 georganiseerd door BCCD in onze eigen biljartzaal. Aan deze finale nam onze eigen wedstrijdleider Loek Zijlstra deel. Deze finale werd gewonnen door WBd lid Hans van Werven, die daardoor deel mag nemen aan de gewestelijke finale.

 

De eindstan was als volgt:

uitslag districtsfinale LK1 2022

 BCCD lid Louis van Swinderen wint districtfinale LK2 seizoen 2021/2022

Op dinsdag 8 en zaterdag 12 maart werd de distictinale LK2 georganiseerd door GBC bij Samonda. Aan deze finale namen twee BCCD leden deel: Louis van Swinderen en Jan Wink. De eindstand is als volgt:

Louis mag hierdoor deelnemen aan de gewestelijke finale.

eindstand LK2 districtfinale 2021

 BCCD lid Henny Schiltmeijer wint LK3 districtsfinale 2021/2022 

BCCD lid Henny Schiltmeijer heeft in het weekend van 25 februari op overtuigende wijze de districtfinale LK3 gewonnen die in onze eigen biljartzaal werd gespeeld en door BCCD georganiseerd. Henny heeft zich hiermee geplaatst voor de gewestelijke finale, die gespeeld wordt in het weekend van 19/20 maart.

Winnaar LK3
deelnemers LK3 2021 2022
uitslag LK5

 Martin van Geelen wint LK4 districtsfinale 2021/2022 

BCCD penningmeester Martin van Geelen heeft in het weekend van 25 februari op overtuigende wijze de districtfinale LK4 gewonnen die bij Samonda werd gespeeld. Martin heeft zich hiermee geplaatst voor de gewestelijke finale. De uitslag daarvan staat eveneens hieronder.

De gewestelijke finale werd gespeeld op 12 en 13 maart in Leiden. Deze werd gewonnen door André van der Meer. Martin wist verdienstelijk de hand te leggen op de tweede plek en kan terugzien op een prima LK4 dit seizoen.

uitslag gewestelijke finale LK4 2022

 Tussenstand PK-club van het jaar (District Den Haag) 

Dit seizoen doet BCCD het bijzonder goed in de District “PK stand”. Zie het verslag hieronder.

footer

© 2015 BCCD. All rights reserved.                                              laatste update: 27 juni 2022

Welkom   |  Algemeen   |  Actueel Nieuws   |  Verjaardagen   |  Nieuws archief   |  Activeiten   |  Historie   |  Downloads   |  Contact