biljartzaal-buitenkant

bILJARTCLUB  bccD

biljartzaal-binnenzijde-2016

Actueel Nieuws

 Trainen op zaterdag

Het bestuur is de afgelopen tijd enkele keren benaderd door leden, waarbij men zich beklaagde over het feit dat de zaal op zaterdagochtend laat werd geopend en zij voor een dichte deur stonden en moesten wachten tot er iemand met een sleutel kwam.

Officiëel is de zaal op zaterdag geopend vanaf 11:00 uur tot omstreeks 16:00 uur. Een van de bestuursleden zal er voor zorgen dat uiterlijk op die tijd de zaal wordt geopend. Het kan natuurlijk zijn dat er al vroeger iemand aanwezig is die beschikt over een zaalsleutel, waardoor de zaal dan eerder geopend is. Daar kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

 Algemene (najaars)Vergadering  op woensdagavond 12 oktober

Noteer alvast in jullie agenda: Op woensdagavond 12 oktober zal er een extra Algemene Vergadering in onze zaal worden gehouden. Deze zal in het teken staan van de financiële situatie met betrekking tot de veel hogere kosten (vooral energie, maar helaas niet alleen dat) waar ook onze vereniging mee wordt geconfronteerd en dit is het enige onderwerp.

Het is van belang dat zoveel mogelijk leden bij deze vergadering aanwezig zijn om met elkaar beslissingen te kunnen nemen die door een ruime meerderheid van onze leden worden gesteund om het voortbestaan van onze vereniging te waarborgen.

 

Meer informatie volgt enkele weken voor de vergadering per toegezonden brief.

 Het BCCD 1 recreanten team heeft aan het KNBB Nederlands Kampioenschap deelgenomen en daar de derde plaats bereikt

Het BCCD 1 recreantenteam heeft op dinsdag 14 juni de gewestelijke finale gespeeld bij biljartvereniging Hoogvliet en heeft daar een knappe tweede plaats behaald en zich daarmee geplaats voor het KNBB Nederlands Kampioenschap in Nieuwegein.

 

Dit is gespeeld op donderdag 7 juli in Nieuwegein. Tijdens dit kampioenschap heeft ons BCCD team, die dag bestaande uit Chris van Amerongen, John Bos en Joop Sinteur, een heel verdienstelijke 3e plaats bereikt en daarmee de bronzen medaille. BCCD feliciteert hen hierbij met dit knappe resultaat!

 

De overige leden van het team waren Peter Bol (teamleider) en Peter de Groot, die in wisselende samenstelling dat seizoen aan de competitie hebben deelgenomen. In de  competitie werden de wedstrijden nog steeds met vier spelers gespeeld. In de finale (s) bestonden de teams uit drie spelers.

recreanten1 3e plaats NK 2022

 Eerste Wim van Pruijssen toernooi op 11 en 12 juni 2022

Op zaterdag 11en zondag 12 juni is het eerste Wim van Pruijssen toernooi gespeeld in onze biljartzaal. Dit toernooi is in plaats gekomen van het traditionele clubkampioenschap en het kersttoernooi en een eerbetoon aan onze in 2020 overleden erevoorzitter Wim van Pruijssen. Zijn echtgenote Els is bij de finale op zondag aanwezig geweest voor de huldiging van de kampioen.

 

Dit eerste toernooi werd gewonnen door Evert Leidekker.

 

Op de tweede plaats eindigde Flip Wiemans. Derde werd John Bos en vierde John Burger.

 

Foto’s van het toernooi en de deelnemers staan hieronder. Een uitgebreid verslag kan worden opgehaald door op deze link te klikken.

winnaar-WvP2022-met-Els

 Telefoonnummer biljartzaal is gewijzigd

We hebben ons abonnement bij KPN naar een andere goedkopere provider omgezet. Helaas was het daarbij niet mogelijk om ons nummer te behouden. Het nieuwe telefoonnummer van de biljartzaal is nu:  070-785 5665

 

 

 (herhaal)cursus reanimatie en bediening AED

Op zondag 19 juni werd een (herhaal)cursus reanimatie en bediening AED georganiseerd. Via het inschrijfformulier in de biljartzaal konden BCCD leden zich hiervoor opgeven. De cursuskosten werden door de vereniging betaald.

 

Ondanks de wat tegenvallende belangstelling voor deze cursus werd door de deelnemers met interesse de uitleg en theorie gevolgd. Daarna volgde de praktijk op (gelukkig.....) een aantal oefenpoppen. Deze reageerden op correcte (of foutieve) hartstimulatie en beademing, waardoor het mogelijk was om de correcte wijze van reanimatie aan te leren.

 

Na een succesvolle proeve van bekwaamheid konden alle deelnemers hun certificaat in ontvangst nemen.

 

Met dank aan trainer Wouter Verbeek van de stichting Reanimatie en Levensreddende Technieken Nederland

 Algemene Ledenvergadering 2022

Op woensdagavond 13 april 2022 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in onze biljartzaal. Hierbij waren dertig leden (inclusief het bestuur) aanwezig. Van de bestuursleden ontbrak Loek Zijlstra wegens ziekte.

 

Zoals gebruikelijk werden de diverse jaarverslagen behandeld, waaronder het financiëel verslag en de begroting voor het lopende jaar.

 

Bccd lid Bert Salverda was medio 2021 veertig jaar lid van BCCD en werd tijdens de vergadering hiervoor gehuldigd met een jubileumpenning en bloemen.

 

Na afloop van de lockdown werden dit voorjaar de KNBB kampioenschappen weer opgestart. Een viertal BCCD leden waren tot nu toe hierin succesvol en hebben districtsfinales weten te winnen. Dit waren John Bos (DK3), Martin van Geelen (LK4), Henny Schiltmeijer (LK3) en Louis van Swinderen (LK2). Zij ontvingen tijdens de vergadering een boeket voor hun prestatie. Door omstandigheden waren Henny en Louis helaas niet bij de vergadering aanwezig en ontvingen hun bloemen later. De foto hieronder toont dan ook slechts Martin en John.

 

Bij het agendapunt “Bestuursverkiezing” waren volgens schema Martin van Geelen (penningmeester) en Ed Jansen (algemene zaken) aftredend. Zij stelden zich herkiesbaar en werden unaniem en met applaus voor een nieuwe driejaarlijkse period benoemd. Vanwege het overlijden van wedstrijdleider Wim Dijkhuizen afgelopen februari was er een vacature ontstaan in het bestuur. Het bestuur heeft Henny Schiltmeijer bereid gevonden om deze bestuursfunctie te gaan vervullen en legde dit aan de vergadering voor. Helaas kon Henny door privé omstandigheden niet bij de vergadering aanwezig zijn.  Er waren geen andere kandidaten aangemeld. Ook zijn benoeming was unaniem en met applaus. Hij volgt Hiermee Wim Dijkhuizen en daarmee ook zijn positie in het roulatieschema. Daardoor zal zijn eerste bestuurstermijn niet drie maar twee jaar zijn.

jubilaris-ALV-2022
kampioenen-ALV-2022
footer

© 2015 BCCD. All rights reserved.                                              laatste update: 24 september 2022

Welkom   |  Algemeen   |  Actueel Nieuws   |  Verjaardagen   |  Nieuws archief   |  Activeiten   |  Historie   |  Downloads   |  Contact