biljartzaal-buitenkant

bILJARTCLUB  bccD

biljartzaal-binnenzijde-2016

BCCD Ereleden

Gerrit Koning

Gerrit Koning was hoofd Interne Dienst van de Centrale Directie van PTT en een groot liefhebber van het biljartspel. Hij nam in het voorjaar van 1980 het initiatief om te proberen een aantal personeelsleden van de Centrale Directie enthousiast te maken voor het biljartspel en zodoende een vereniging op te kunnen richten.

Het succes van deze aktie was verrassend groot want binnen korte tijd hadden zich zo´n vijftig belangstellenden aangemeld waarna op 28 Mei 1980 een voorlopig bestuur werd samengesteld en de oprichting van de vereniging een feit was op 26 Augustus 1980. Gerrit werd voorzitter en zou dat gedurende een tiental jaar blijven.

Biljartclub BCCD was in die jaren geen zelfstandige vereniging, maar onderdeel van de overkoepelende sport- en ontspanningsvereniging van PTT. Bij zijn aftreden als voorzitter is Gerrit door de SOOV PTT benoemd tot erelid.

Gerrit is lid van BCCD geweest vanaf de oprichting in 1980 tot aan zijn overlijden op 28 maart 2004.

GerritKoning

Rinus Faber

Rinus heeft zich bij de totstandkoming van de biljartzaal aan de Van Vredenburchweg 164 als vrijwilliger op uitzonderlijke wijze ingezet met zijn kennis en kunde tijdens de bouw en inrichting in 1994 en 1995.

Helaas heeft hij zelf niet lang van de fantastische nieuwe accomodatie kunnen genieten, want reeds korte tijd na de voltooiing werd hij ernstig ziek. Hij wist nog enkele jaren moedig tegen deze ziekte te strijden, maar verloor dit uiteindelijk begin 1999.

Vanwege zijn bovengenoemde uitzonderlijke inzet heeft het bestuur van BCCD Rinus voorgedragen voor het erelidmaatschap, dat door de SOOV PTT is toegekend bij de jaarvergadering in 1997.

Rinus is lid van BCCD geweest vanaf 1984 tot aan zijn overlijden op 20 januari 1999.

Herman Hom

Herman was een van de leden van het eerste uur en heeft vanaf de oprichting in het bestuur de veeleisende functie van penningmeester op zich genomen.

Deze functie heeft hij bijna 25 jaar lang uitgeoefend in goede, maar ook in turbulente tijden. Met name bij de totstandkoming van de zaal aan de Van Vredenburchweg was de situatie niet eenvoudig en was er veel geld nodig en dus een strakke en gedisciplineerde financiële planning en bewaking. Mede dank zijn Herman’s inzet in het bestuur kwam de huidige zaal tot stand en bleef BCCD een financiëel gezonde en stabiele vereniging.

Vanwege zijn langdurige bestuurlijke inzet heeft het bestuur van BCCD Herman bij zijn aftreden als penningmeester tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2004 voorgedragen voor het erelidmaatschap, dat door de aanwezige leden werd geaccordeerd, waarna de benoeming kon plaatsvinden

Herman is lid van BCCD geweest vanaf de oprichting in 1980 tot aan zijn overlijden op 28 augustus 2010.

Ab Slijfer

Ab Slijfer en Hans Joling waren de personen die, vrijwel vanaf de ingebruikname van de biljartzaal aan de Van Vredenburchweg in 1995, de interieurverzorging van de zaal op vrijwillige basis op zich namen en dat op een steevast voortreffelijke en zelfstandige wijze gedurende bijna vijftien jaar samen wekelijks uitvoerden.

Ziekte maakte hier helaas een onverwacht einde aan in het najaar van 2009

Vanwege zijn langdurige bovengenoemde inzet heeft het bestuur van BCCD Ab tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2010 voorgedragen voor het erelidmaatschap, hetgeen door de aanwezige leden werd geaccordeerd, waarna de benoeming kon plaatsvinden.

Ab is lid van BCCD vanaf 1983.

Ab_Slijfer_erelid_for_web

Hans Joling (postuum)

Hans Joling en Ab Slijfer waren de personen die, vrijwel vanaf de ingebruikname van de biljartzaal aan de Van Vredenburchweg in 1995, de interieurverzorging van de zaal op vrijwillige basis op zich namen en dat op een steevast voortreffelijke en zelfstandige wijze gedurende bijna vijftien jaar samen wekelijks uitvoerden.

Een fatale ziekte maakte hier helaas een onverwacht einde aan in het najaar van 2009. Hans overleed helaas al twee weken na het neerleggen van zijn vrijwilligerswerkzaamheden.

Vanwege zijn langdurige bovengenoemde inzet heeft het bestuur van BCCD Hans tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2010 postuum voorgedragen voor het erelidmaatschap, hetgeen door de aanwezige leden werd geaccordeerd, waarna de benoeming kon plaatsvinden. De bijbehorende oorkonde werd in ontvangst genomen door zijn echtgenote en zoon, die tijdens de vergadering aanwezig waren.

Hans was lid van BCCD vanaf 1991 tot aan zijn overlijden op 14 december 2009.

Hans_Joling_postuum_erelid_for_web

Wim van Pruijssen          (erevoorzitter)

Wim was een van de leden van het eerste uur en heeft vanaf de oprichting in het bestuur diverse functies op zich genomen, waaronder die van wedstrijdleider tot 1992 en daarna de voorzittersfunctie. In totaal heeft Wim maar liefst 30 jaar in het bestuur van BCCD gezeten.

Er waren veel turbulente jaren waarin vanwege steeds terugkerende huisvestingsproblemen het voortbestaan van BCCD onzeker was. Met zijn grote inzet en betrokkenheid wist met name Wim bij de Gemeente Rijswijk veel gedaan te krijgen. Hoogtepunten tijdens zijn voorzitterschap waren de totstandkoming van de huidige zaal aan de Van Vredenburchweg, de verzelfstandiging van de vereniging, de eigendomsoverdracht van ons pand, de ontsluiting en de bestrating rondom het pand en het totstandkomen van de horecavergunning.

Vanwege zijn langdurige bestuurlijke inzet heeft het bestuur van BCCD Wim bij zijn aftreden als voorzitter tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2010 voorgedragen voor het erevoorzitter lidmaatschap, dat door de aanwezige leden met grote instemming werd geaccordeerd, waarna de benoeming kon plaatsvinden.

Een jaar later, in 2011, heeft hij voor zijn lange bestuurlijke inzet bij BCCD en bij andere (voormalige) PTT/KPN verenigingen een koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen, hetgeen door hem enorm op prijs werd gesteld.

Op 13 april 2020 is Wim plotseling aan een hartstilstand overleden. In die tijd was er in Nederland vanwege het corona virus een zogenaamde “lock down” van kracht, waardoor de crematie plechtigheid slechts door maximaal 30 personen mocht worden bijgewoond. Met een erehaag door leden van zijn verenigingen buiten bij aankomst bij het crematorium werd afscheid genomen en werd Wim zo bedankt voor alles wat hij voor zijn verenigingen heeft betekend.

Wim was lid van BCCD sedert de oprichting in 1980 tot zijn overlijden op 13 april 2020.

Wim_van_Pruijssen_erevoorzitter
rouwkaart1
footer

    © 2023 BCCD. All rights reserved.                                              laatste update: 28 november 2023

Welkom   |  Algemeen   |  Actueel Nieuws   |  Verjaardagen   |  Nieuws archief   |  Activeiten   |  Historie   |  Downloads   |  Contact