biljartzaal-buitenkant

bILJARTCLUB  bccD

biljartzaal-binnenzijde-2016

Actueel Nieuws

Automatische incasso contributie Juni niet uitgevoerd

Het blijkt dat de automatische incasso van de contributie in Juni niet heeft plaatsgevonden. Er is iets misgegaan met het proces.

Daarom zal er in Juli tweemaal worden geincasseerd. U zult op uw bankrekening dus twee keer contributie afgeschreven zien worden. Normaal gesproken wordt er bij vermeld op welke periode de incasso betrekking heeft. U zult dus eenmaal Juni en eenmaal Juli zien.

Excuses voor het ongemak.

Algemene Ledenvergadering 2018

De Algemene Ledenvergadering 2018 is gehouden op woensdagavond 2 mei 2018 in onze biljartzaal. Inclusief het bestuur waren 35 leden aanwezig. Dit waren er dus aanzienlijk minder dan in 2017 (43). Elf leden hadden de moeite genomen zich af te melden.

DSC_4912
DSC_4912

Zoals gebruikelijk zijn de jaarstukken behandeld. Aftredend penningmeester Joke Veenstra had evenals vorige jaren een powerpoint presentatie gemaakt van het financieel verslag van 2017 en de begroting voor 2018 en presenteerde die met behulp van een beamer en een projectiescherm. Een duidelijk verhaal dat door de aanwezigen met aandacht werd gevolgd en met applaus werd gewaardeerd.

De kascontrole commissie bestond dit jaar uit  Martin van Geelen en John Bos. Martin en John hebben de boekhouding steekproefgewijs gecontroleerd en de in het financiĆ«le verslag weergegeven saldi geconstateerd op de bank- en spaarrekeningen. Zij verzochten de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiĆ«le beleid in 2017, hetgeen unaniem geschiedde.

 

Martin van Geelen was aftredend commissielid. Reservelid John Bos  promoveerde tot commissielid. (Het vorig jaar gekozen commissielid Aat Buitenhek had zich teruggetrokken uit de kascontrole commissie). Hierdoor moest een nieuw tweede commissielid gekozen worden en een reservelid. Als commissielid gaf zich op Henk Broomans. Als reserve Jan Wink.

Bij de behandeling van het jaarverslag van de wedstrijdleiding merkte Martin Vroomans op dat hij in December bij het kersttoernooi kampioen geworden was in de lagere groep en daarbij al zijn partijen had gewonnen. En dat op bijna 90 jarige leeftijd! En dat hij daar vanzelfsprekend heel blij mee was geweest.

Maar in het hem toegezonden verslag van de wedstrijdleiding stond zijn naam niet vermeld, hetgeen voor hem een teleurstelling was. Het bleek dat er helaas per mail onvolledige verslagen waren vestuurd. In het verslag in de zaal stond dit wel degelijk vermeld. En ook op de powerpoint presentatie.

Hiernaast staat een foto van Martin als bewijs dat hij wel degelijk het kersttoernooi 2017 heeft gewonnen. Met excuses voor het onvolledige verslag dat aan hem was gestuurd.

DSC_4910

Drie BCCD leden werden gehuldigd voor het feit dat zij kampioen geworden waren bij persoonlijke KNBB kampioenschappen. Dit waren Wesley Bontje (districtskampioen LK5), John Bos (districts- en gewestelijk kampioen LK4) en Jan Wink (districtskampioen LK2)  Zij werden gehuldigd met een boeket en kadobon. Tevens was het Recreanten 3 team kampioen geworden. Ook zij kregen een boeket en kadobon.

DSC_4913
DSC_4914
DSC_4916
DSC_4917_v2
DSC_4920_v2

De bestuursleden Ed Janssen (algemene zaken) en Joke Veenstra (penningmeester) waren volgens schema aftredend . Ed was herverkiesbaar. Joke had vorig jaar al aangegeven haar bestuursfunctie neer te willen leggen. Voor Ed Jansen had zich geen tegenkandidaat gemeld en hij werd herverkozen voor een volgende periode van drie jaar. Het bestuur had een opvolger voor Joke gevonden, namelijk Martin van Geelen, die de afgelopen maanden al met Joke heeft meegelopen om ingewerkt te raken en op die wijze het penningmeesterschap overgedragen te krijgen. De aanwezigen gingen unaniem en met applaus akkoord met het voorstel van het bestuur om Martin als nieuwe penningmeester te kiezen. Martin werd vervolgens gevraagd om alvast aan de bestuurstafel te komen zitten.

 

Daarna was het afscheid van Joke aan de beurt. Voorzitter Willem van Brouwershaven sprak Joke toe en bedankte haar voor haar grote inzet gedurende de afgelopen 6 jaar en overhandigde haar een boeket en kadobon.

footer

© 2015 BCCD. All rights reserved.                                              laatste update:  9 augustus 2018

Welkom   |  Algemeen   |  Verjaardagen   |  Activeiten   |  Nieuws   |  Historie   |  Downloads   |  Contact