biljartzaal-buitenkant

bILJARTCLUB  bccD

biljartzaal-binnenzijde-2016

Actueel Nieuws

 Misschien mogen we weer open vanaf woensdag 19 mei

(update 11-05-2021)

 

Beste leden.

Op dinsdagavond 11 mei is er weer een persconferentie geweest, waarbij onze minister-president aangekondigde dat, indien de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames deze week blijven dalen, de binnensporten weer zijn toegestaan vanaf 19 mei. In dat geval mogen we dus vanaf die datum weer in onze zaal biljarten.

 

Er is dus hiervoor nog geen absolute zekerheid, maar zoals het er momenteel naar uitziet mogen we eindelijk weer optimistisch zijn.

 

Hou er echter wel rekening mee dat de horeca binnen nog niet is toegestaan. Dus mag onze bar/keuken hoogstwaarschijnlijk ook nog niet geopend zijn, zoals dat vorig najaar ook het geval was. Met wat goede wil zal dat echter ook weer spoedig mogelijk zijn, dus is dit ongemak hopelijk slechts voor enkele weken.

 

Verder blijven natuurlijk voorlopig de “normale” corona maatregelen van kracht. En ook de aanvullende maatregelen betreffende de gesloten binnenhoreca. Zie voor de details daarvan het bericht van november hieronder.

 

Op maandagavond 17 mei zal op deze pagina de laatste stand van zaken worden vermeld.

 

 

Het bestuur

Archief:  Covid-19 update van november 2020:

Op dinsdagavond 13 oktober werd tijdens de persconferentie meegedeeld dat er vanaf woensdagavond 14 oktober 22:00 uur wederom een gedeeltelijke landelijke lockdown van kracht werd voor een periode van tenminste 4 weken (dus tot en met 10 november). De horeca moet daarbij in zijn geheel dicht blijven. Dit geldt ook voor sportkantines en daaraan gerelateerde omgevingen. Sporten in team- en wedstrijdverband is niet meer toegestaan evenals het beoefenen en trainen van contactsporten.

 

Op 3 november is er een nieuwe persconferentie geweest waarbij de maatregelen verder werden aangescherpt voor tenminste twee weken, beginnend op woensdagavond 4 november.

 

Zoals in oktober reeds hier was vermeld, bleek dat we onder bepaalde voorwaarden toch open mochten zijn voor sporttraining. Daar hebben de verder aangescherpte maatregelen weinig aan veranderd. Daarom blijft de zaal geopend voor biljarten, mits iedereen die wil komen biljarten zich aan de volgende (aangepaste) regels houdt. Indien dit niet blijkt te lukken zullen we genoodzaakt zijn de zaal te sluiten.

 

De regels zijn als volgt:

 

  Thuis blijven indien jijzelf of een van je huisgenoten klachten hebben die op corona zouden kunnen wijzen, zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts, etc. Indien je in de zaal zulke klachten krijgt, ga dan ook direct naar huis. Neem je verantwoordelijkheid voor je mede clubleden, die bijna allen tot de risicogroep behoren.

   

  Altijd bij aankomst eerst handen ontsmetten

   

  Daarna je aanwezigheid registreren op de lijst. De map met deze lijst ligt bij de ingang. Deze registratie is verplicht en komt in plaats van de automatische registratie via de consumptielijst.

   

  Er mag in de zaal geen eten of drinken door de club worden verkocht of aangeboden (door de maatregelen is landelijk de horeca gesloten). De keuken is dan ook gesloten. De koelkasten zijn leeg en het koffiezetapparaat is weggeborgen. Het voorraadhok is op slot.

   

  Maximaal mogen 12 personen aanwezig zijn. Per biljart maximaal 2 personen. Een eventuele teller moet op voldoende afstand zitten en niet naast het biljart. Allen moeten de anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren. Spelers moeten die afstand ook bewaren ten opzichte van spelers aan de andere biljarts.

   

  Competities en toernooien zijn officieel niet toegestaan.

   

  De groepsleiders bepalen of een groep gaat spelen of niet en houden zelf het toezicht op naleving van de regels. Zij mogen ook een ander lid van hun groep aanwijzen hiervoor. De groepsleider of diens vervanger is verantwoordelijk voor correcte naleving van de regels. Bedenk ook dat er bij controle door BOA’’s of politie bekeuringen kunnen volgen en wellicht de zaal per direct gesloten zou moeten worden.

 

  De groepsleiders zijn door onze wedstrijdleider Loek Zijlstra geinformeerd over het bovenstaande. Zij zullen vervolgens hun groepsleden hierover informeren en inventariseren of er voldoende belangstelling is om te spelen op dat dagdeel. Indien je niet door je groepsleider bent benaderd en niet weet of de zaal op jouw dagdeel is geopend, neem dan contact op met je groepsleider.

   

  Indien er vanuit de regering verscherping of versoepeling van de regels wordt aangekondigd, zal op deze plek zo spoedig mogelijk de impact voor het wel of niet kunnen blijven biljarten worden vermeld.

   

Hou het veilig voor jezelf en je mede clubleden en blijf gezond!

footer

© 2015 BCCD. All rights reserved.                                              laatste update: 11 mei 2021

Welkom   |  Algemeen   |  Verjaardagen   |  Activeiten   |  Nieuws   |  Historie   |  Downloads   |  Contact