biljartzaal-buitenkant

bILJARTCLUB  bccD

biljartzaal-binnenzijde-2016

Actueel Nieuws

 We gaan weer open op woensdag 1 juli            (update 24 juni 2020)

Beste leden.

Op grond van hetgeen is medegedeeld tijdens de persconferentie van woensdagavond 24 juni, kunnen we jullie hier nu vertellen dat we weer met biljarten mogen gaan aanvangen in onze zaal vanaf woensdag 1 juli 2020.

Zoals in eerdere berichten op deze pagina was aangegeven heeft het bestuur reeds voorbereidingen getroffen om zo veilig als mogelijk  te kunnen spelen wanneer dit weer is toegestaan. Ontsmettingsmiddelen zijn aangeschaft en zullen in de zaal ter beschikking staan.

De KNBB heeft enige tijd geleden een protocol opgesteld voor verantwoord en veilig biljarten, dat door het klikken op die link (dus op dat woord “protocol”) kan worden geopend en gelezen. Op basis daarvan hebben we ook een BCCD protocol opgesteld, dat eveneens door op die link te klikken kan worden geopend en gelezen. Alle leden dienen dit BCCD protocol te kennen en zich er aan te houden wanneer ze in de zaal komen biljarten. Dit BCCD protocol kan ook worden opgehaald en opgeslagen vanaf de Downloads pagina op deze site. Dit protocol zal vanzelfsprekend ook in de biljartzaal op diverse plaatsen worden neergelegd en op de wandborden geplaatst. De groepsleiders dienen er op toe te zien dat de regels inderdaad zo goed als mogelijk worden nageleefd.

 

De hoofdregel is dat je niet komt biljarten wanneer je verkoudheids- of andere mogelijke corona gerelateerde klachten hebt of je op andere wijze niet geheel in orde voelt. Kom ook niet biljarten wanneer een van je huisgenoten klachten heeft. Neem hierin alsjeblieft je verantwoordelijkheid. We zijn op een enkele uitzondering na allemaal van een zodanige leeftijd dat een mogelijke besmetting gevaarlijke gevolgen kan hebben en dus moeten we voor en met elkaar de verantwoordelijkheid voor elkaars gezondheid delen.

 

Laten we  er met zijn allen een veilige, gezonde en heerlijke  biljartzomer van te maken in onze fijne biljartzaal.

 

 Triest nieuws

Beste leden. We hebben triest nieuws te melden.

Tijdens het afgelopen paasweekend is geheel onverwachts Wim van Pruijssen overleden.

Hij was een van de oprichters van onze vereniging 40 jaar geleden. Hij is vanaf het begin 30 jaar lang bestuurslid geweest, waarvan het grootste deel voorzitter. Na zijn aftreden in 2010 is hij benoemd tot erevoorzitter van onze vereniging en bleef hij tot medio 2019 bestuurlijke activiteiten verrichten, maar nu meer in de adviserende en uitvoerende rol.

Een jaar na zijn aftreden, in 2011 is hij voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding vanwege al het vrijwilligerswerk dat hij zijn leven lang voor onze en andere verenigingen, waarvan hij lid was, heeft gedaan en heeft die onderscheiding in ontvangst mogen nemen..

BCCD is Wim veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor ons heeft gedaan. Wij wensen zijn echtgenote Els en hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in de komende moeilijke tijd.

Hiernaast en hieronder  staat de rouwkaart. Helaas diende de uitvaart in besloten kring plaats te vinden vanwege de huidige corona regelgeving. Die afscheidsdienst vond plaats op maandag 20 april om 14:00 uur in het crematorium in Zoetermeer.  Er werd tijdens die dienst een door het bestuur opgestelde afscheidsboodschap van onze biljartclub voorgelezen.

rouwkaart1
rouwkaart2
rouwkaart3

De familie Van Pruijssen had gevraagd of leden van onze vereniging en zijn andere verenigingen een erehaag (met onderlinge afstanden van tenminste anderhalve meter vanwege corona) zouden willen vormen bij het crematorium Meerbloemhof te Zoetermeer op maandagmiddag 20 april bij het arriveren van de rouwstoet

Een aanzienlijk aantal personen had gevolg gegeven aan deze oproep en heeft met applaus eer betoond aan Wim en medeleven aan Els en hun familie bij hun aankomst. Dit werd door hen enorm op prijs gesteld en dat hebben ze per Whatsapp later aan ons laten weten.

Een persoonlijke boodschap voor Wim’s echtgenote Els en hun kinderen kan worden achtergelaten in het on-line condoleance register. Het internet adres daarvan is:  http://www.condoleanceregister.nl/17700

 Gewestelijke finale LK2 2019/2020 bij BCCD

In het weekend van 25 en 26 januari 2020 is bij onze biljartvereniging de gewestelijke finale LK2 gespeeld. Deze werd gewonnen door Eelco Romme van biljartvereniging Kralingen in Rotterdam. Eelco mag hierdoor aan het NK gaan deelnemen. BCCD feliciteert Eelco met dit behaalde kampioenschap.

Een verslag met de uitslag en foto’s is te vinden op de pagina “Activiteiten” - “KNBB activiteiten”

Winnaar LK2 Gewest 2020

 BCCD nieuwjaarsreceptie

Op zondagmiddag 5 januari heeft de inmiddels traditionele nieuwjaarsreceptie plaatsvinden in onze biljartzaal. Onder het genot van een drankje en hapje kon het nieuwe jaar feestelijk worden ingeluid. Partners waren vanzelfsprekend ook welkom. Al kort na 14:00 uur werd het behoorlijk druk en er heerste een aangename sfeer. Hieronder staan een aantal foto’s van dit evenement. Iedere 5 seconden wordt een volgende foto weergegeven. Ook kan in de foto op de pijltjes worden geklikt voor een volgende of vorige foto.

footer

© 2015 BCCD. All rights reserved.                                              laatste update: 2 augustus 2020

Welkom   |  Algemeen   |  Verjaardagen   |  Activeiten   |  Nieuws   |  Historie   |  Downloads   |  Contact