biljartzaal-buitenkant

bILJARTCLUB  bccD

biljartzaal-binnenzijde-2016

Actueel Nieuws

 Biljartzaal gesloten vanwege het Corona virus - update 4 juni

Beste leden. Na de persconferentie van 20 mei is aangegeven dat de horeca en recreatie weer voorzichtig mag gaan opstarten vanaf 1 juni. Er mogen dan weer maximaal 30 personen in een ruimte bij elkaar komen mits ze op 1.5 meter afstand van elkaar kunnen blijven.

Echter evenals bij de vorige persconferentie van 6 mei is er nog steeds geen duidelijkheid waaronder onze biljartzaal en vereniging  wordt gerangschikt. Indien dit “horeca/recreatie” is, dan mogen we onder voorwaarden open. Indien het “binnensport” is, dan moeten we wachten tot 1 juli (zoals het er momenteel naar uit ziet).  We hebben hiervoor de KNBB benaderd en die heeft gereageerd met:

KNBB spant zich maximaal in om zoveel mogelijk lokaliteiten op 1 juni open te krijgen door niet met de lijn binnensport mee te gaan maar met de horeca. NOC*NSF volgt dit standpunt en zet daar nu ook op in. Maar het is afwachten of de (lokale) overheid daarin meegaat, want die hebben binnen hun gemeente de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid.”E

En dus hebben we de wethouder Sport van de gemeente Rijswijk benaderd en dezelfde vraag gesteld plus de reactie van de KNBB. We hebben daar tot nu toe helaas nog geen reactie op gekregen en dus ook geen toestemming om de zaal weer te openen. Het merkwaardige is nu dat bijvoorbeeld biljart- en snookercentrum Samonda in Den Haag de deuren op 1 juni weer mocht openen omdat zij onder “horeca” vallen en daar blijkbaar ook onder voorwaarden weer gebiljart mag worden. Wij vallen onder “binnensport / sportkantine” en mogen daardoor nog niet open.

 

Woensdag 10 juni is er een afspraak gepland met de wethouder Sport van gemeente Rijswijk. Daar zullen we onze zaak bepleiten. Indien we toestemming krijgen gaan we daarna de daar afgesproken coronamaatregelen uitwerken en de groepsleiders instrueren en op maandag 15 juni open. Indien we geen toestemming krijgen, dan gaan we aan de slag om op 1 juli open te kunnen gaan. We houden jullie op de hoogte.

Eerder geschreven:

We kunnen niet starten zonder formele toestemming van de gemeente Rijswijk, omdat dit wettelijk verboden is en we boetes krijgen wanneer we de zaal zouden gaan gebruiken terwijl dat nog niet is vrijgegeven. Bedenk ook dat biljarten een vorm van contactsport is. We kunnen dan wel op anderhalve meter van elkaar proberen te blijven, maar feit is dat iedereen tijdens het biljarten zijn hand op de rand van het biljart en op het laken legt tijdens het spel en de medespeler dat ook moet doen. Dit gaat dus nog de nodige eisen stellen aan onze hygiëne wanneer het weer is toegestaan. De KNBB heeft inmiddels een protocol opgesteld dat door het klikken op die link (dus op dat woord “protocol”) kan worden geopend en gelezen.

Intussen is door de KNBB ook besloten dat de team competities zijn beëindigd en dat de resterende wedstrijden in dit seizoen dus niet meer worden gespeeld. Ditzelfde geldt voor PK’s en District, Gewestelijke en Landelijke finales. Hetgeen dus ook inhoud dat het Nederlands Kampioenschap LK2, dat in april bij BCCD gespeeld zou worden in het kader van ons 40-jarig bestaan, helaas niet door kon gaan.

Er was reeds een vooraankondiging gedaan voor de Algemene Ledenvergadering op woensdagavond 15 april, maar ook die wordt naar een latere datun verzet, vermoedelijk in het najaar (september of oktober) als we dan weer met een groep mensen bijeen mogen komen.

Het bestuur had al haar bedenkingen of de viering van het 40-jarig bestaan eind augustus 2020 wel doorgang zou kunnen vinden en of de dreiging van corona dan voldoende gedaald zou zijn. Ook dit is nu definitief van de baan omdat er tot september geen evenementen met veel personen bijeen mogen worden georganiseerd. En zelfs wanneer dit al weer zou mogen (bijvoorbeeld 100 personen vanaf september), dan nog moet die anderhalve meter afstand van elkaar waarschijnlijk gehandhaafd blijven.

Zodra we meer nieuws hebben over wanneer we weer kunnen en mogen gaan biljarten zal dat hier worden gepubliceerd.

 Triest nieuws

Beste leden. We hebben triest nieuws te melden.

Tijdens het afgelopen paasweekend is geheel onverwachts Wim van Pruijssen overleden.

Hij was een van de oprichters van onze vereniging 40 jaar geleden. Hij is vanaf het begin 30 jaar lang bestuurslid geweest, waarvan het grootste deel voorzitter. Na zijn aftreden in 2010 is hij benoemd tot erevoorzitter van onze vereniging en bleef hij tot medio 2019 bestuurlijke activiteiten verrichten, maar nu meer in de adviserende en uitvoerende rol.

Een jaar na zijn aftreden, in 2011 is hij voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding vanwege al het vrijwilligerswerk dat hij zijn leven lang voor onze en andere verenigingen, waarvan hij lid was, heeft gedaan en heeft die onderscheiding in ontvangst mogen nemen..

BCCD is Wim veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor ons heeft gedaan. Wij wensen zijn echtgenote Els en hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in de komende moeilijke tijd.

Hiernaast en hieronder  staat de rouwkaart. Helaas diende de uitvaart in besloten kring plaats te vinden vanwege de huidige corona regelgeving. Die afscheidsdienst vond plaats op maandag 20 april om 14:00 uur in het crematorium in Zoetermeer.  Er werd tijdens die dienst een door het bestuur opgestelde afscheidsboodschap van onze biljartclub voorgelezen.

rouwkaart1
rouwkaart2
rouwkaart3

De familie Van Pruijssen had gevraagd of leden van onze vereniging en zijn andere verenigingen een erehaag (met onderlinge afstanden van tenminste anderhalve meter vanwege corona) zouden willen vormen bij het crematorium Meerbloemhof te Zoetermeer op maandagmiddag 20 april bij het arriveren van de rouwstoet

Een aanzienlijk aantal personen had gevolg gegeven aan deze oproep en heeft met applaus eer betoond aan Wim en medeleven aan Els en hun familie bij hun aankomst. Dit werd door hen enorm op prijs gesteld en dat hebben ze per Whatsapp later aan ons laten weten.

Een persoonlijke boodschap voor Wim’s echtgenote Els en hun kinderen kan worden achtergelaten in het on-line condoleance register. Het internet adres daarvan is:  http://www.condoleanceregister.nl/17700

 Gewestelijke finale LK2 2019/2020 bij BCCD

In het weekend van 25 en 26 januari 2020 is bij onze biljartvereniging de gewestelijke finale LK2 gespeeld. Deze werd gewonnen door Eelco Romme van biljartvereniging Kralingen in Rotterdam. Eelco mag hierdoor aan het NK gaan deelnemen. BCCD feliciteert Eelco met dit behaalde kampioenschap.

Een verslag met de uitslag en foto’s is te vinden op de pagina “Activiteiten” - “KNBB activiteiten”

Winnaar LK2 Gewest 2020

 BCCD nieuwjaarsreceptie

Op zondagmiddag 5 januari heeft de inmiddels traditionele nieuwjaarsreceptie plaatsvinden in onze biljartzaal. Onder het genot van een drankje en hapje kon het nieuwe jaar feestelijk worden ingeluid. Partners waren vanzelfsprekend ook welkom. Al kort na 14:00 uur werd het behoorlijk druk en er heerste een aangename sfeer. Hieronder staan een aantal foto’s van dit evenement. Iedere 5 seconden wordt een volgende foto weergegeven. Ook kan in de foto op de pijltjes worden geklikt voor een volgende of vorige foto.

footer

© 2015 BCCD. All rights reserved.                                              laatste update: 4 juni 2020

Welkom   |  Algemeen   |  Verjaardagen   |  Activeiten   |  Nieuws   |  Historie   |  Downloads   |  Contact