biljartzaal-buitenkant

bILJARTCLUB  bccD

biljartzaal-binnenzijde-2016

Actueel Nieuws

Rene Dongelmans gestopt als wedstrijdleider dinsdagavond en donderdagmiddag

René is zo’n 10 jaar wedstrijdleider geweest van de dinsdagavond en de donderdagmiddag. Hij is wel een periode wegens ziekte afwezig geweest, maar toen hij weer terug was deed hij ook dit werk weer graag. Maar per 1 juni 2019  is René dan toch definitief gestopt. Zijn gezondheid laat het niet toe dat hij elke avond en middag aanwezig is. Bovendien wordt deze verantwoordelijkheid voor hem te zwaar. Dat is vooral voor René zelf erg jammer!

Biljarten  doet René nog graag. Als het even kan dan is hij aanwezig. Het biljarten gaat wel een beetje minder goed af dan hij zou willen, maar dat geeft niet.Hij doet het graag en op een gezonde manier nog fanatiek ook!!!

Wij van de dinsdagavondgroep vinden het jammer dat René geen wedstrijdleider meer kan zijn. We hopen in Peter de Groot een prettige vervanger te hebben gevonden.

                ingezonden door de dinsdagavond groep

Algemene Ledenvergadering 2019

De Algemene ledenvergadering 2019 is gehouden op woensdagavond 1 mei 2019 in onze biljartzaal.

Inclusief het bestuur waren 29 leden aanwezig. 11 leden hadden de moeite genomen zich af te melden.

DSC_5140
DSC_5141

Zoals gebruikelijk zijn de jaarstukken behandeld. De vorig jaar aangetreden  nieuwe penningmeester Martin van Geelen had de inmiddels bekende powerpoint presentatie van het financieel verslag aangepast aan de cijfers van 2018 en presenteerde die met behulp van de beamer op het projectiescherm.

De kascontrole commissie bestond dit jaar uit John Bos en Henk Broomans. John en Henk hebben de boekhouding steekproefgewijs gecontroleerd en de in het financiële verslag weergegeven saldi geconstateerd op de bank- en spaarrekeningen. Zij verzochten de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2018, hetgeen unaniem geschiedde.

 

John Bos was aftredend commissielid. Henk Broomans bijft nog een jaar aan. Reserve Jan Wink promoveerde tot commissielid Als reserve gaf zich op Rini Walschots.

Vier BCCD leden werden gehuldigd voor het feit dat zij kampioen geworden waren bij persoonlijke KNBB kampioenschappen. Dit waren Christina de Romijn (districtskampioen LK5), Martin van Geelen (districtskampioen LK4), Jan Wink (districtskampioen LK2) en John Bos (districtskampioen BK5)  Zij werden gehuldigd met een boeket en kadobon.

Dit seizoen was het geen van onze teams gelukt om het districtskampioenschap te behalen.

 

Vanwege afwezigheid van de door ziekte gevelde wedstrijdleider “extern” Loek Zijlstra, nam wedstrijdleider “intern” Wim Dijkhuizen de honneurs waar en vroeg onze vorig jaar afgetreden (en dus “ex”) penningmeester Joke Veenstra hem daarbij te assisteren.

DSC_5138

BCCD clubkampioenschap 2019 - Kampioen Rene Dongelmans

IMG_0967

In het weekend van 13 en 14 april 2019 is het traditionele jaarlijkse clubkampioenschap gespeeld

Dit is gewonnen door Rene Dongelmans die zich tot april 2020 clubkampioen mag noemen.

Een uitgebreider verslag met meer foto’s zal nog op de “clubactiviteiten” pagina worden geplaats.

Gewestelijke finale Libre Klein Hoofdklasse 2018/2019

IMG_0949

In het weekend van 6 en 7 april 2019 is door BCCD in hun eigen biljartzaal de gewestelijke finale LK Hoofdklasse gespeeld met 6 deelnemers. Voor deze klasse geldt een moyenne ondergrens van 7.00 en een bovengrens van 11.00.

De finale werd op overtuigende wijze gewonnen door Ivo Marseille van het district Rotterdam, die hierdoor aan het NK mag deelnemen.

Een verslag met foto’s is te vinden op de “Activiteiten” - “KNBB activeiten” pagina

 

footer

© 2015 BCCD. All rights reserved.                                              laatste update: 2 augustus 2019

Welkom   |  Algemeen   |  Verjaardagen   |  Activeiten   |  Nieuws   |  Historie   |  Downloads   |  Contact