biljartzaal-buitenkant

bILJARTCLUB  bccD

biljartzaal-binnenzijde-2016

Actueel Nieuws

 We mogen onder voorwaarden toch biljarten in onze zaal

Beste leden.

Op dinsdagavond 13 oktober werd tijdens de persconferentie meegedeeld dat er vanaf woensdagavond 14 oktober 22:00 uur wederom een gedeeltelijke landelijke lockdown van kracht werd voor een periode van tenminste 4 weken (dus tot en met 10 november). De horeca moet daarbij in zijn geheel dicht. Dit geldt ook voor sportkantines en daaraan gerelateerde omgevingen. Sporten in team- en wedstrijdverband is niet meer toegestaan evenals het beoefenen en trainen van contactsporten.

 

Op basis hiervan hebben we vanaf donderdag 15 oktober ook onze biljartzaal gesloten.

 

Echter, het blijkt dat we onder bepaalde voorwaarden toch open mogen zijn voor sporttraining. Daarom gaan we vanaf maandagmiddag 19 oktober de zaal weer open stellen voor biljarten, mits iedereen die wil komen biljarten zich aan de volgende regels houdt. Indien dit niet blijkt te lukken zullen we genoodzaakt zijn de zaal weer te sluiten.

 

De regels zijn als volgt:

 

  Thuis blijven indien jijzelf of een van je huisgenoten klachten hebben die op corona zouden kunnen wijzen, zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts, etc. Indien je in de zaal zulke klachten krijgt, ga dan ook direct naar huis. Neem je verantwoordelijkheid voor je mede clubleden, die bijna allen tot de risicogroep behoren.

   

  Altijd bij aankomst eerst handen ontsmetten

   

  Daarna je aanwezigheid registreren op de lijst. De map met lijsten ligt bij de ingang. Deze registratie is verplicht en komt in plaats van de automatische registratie via de consumptielijst.

   

  Er mag in de zaal helaas niet worden gedronken of gegeten. De keuken is dan ook gesloten. De koelkasten zijn leeg en het koffiezetapparaat is weggeborgen. Op het voorraadhok zal een slot worden aangebracht. Van huis meegebracht drinken en eten is dus in de zaal ook niet toegestaan.

   

  Maximaal mogen 12 personen aanwezig zijn. Per biljart maximaal 3 personen, twee spelers en een teller. Allen moeten de anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren. Spelers moeten die afstand ook bewaren ten opzichte van spelers aan de andere biljarts.

   

  Competities en toernooien zijn officieel niet toegestaan.

   

  De groepsleiders bepalen of een groep gaat spelen of niet en houden zelf het toezicht op naleving van de regels. Zij mogen ook een ander lid van hun groep aanwijzen hiervoor. De groepsleider of diens vervanger is verantwoordelijk voor correcte naleving van de regels. Bedenk ook dat er bij controle door BOA’’s of politie bekeuringen kunnen volgen en wellicht de zaal per direct gesloten zou moeten worden.

 

  De groepsleiders zijn door onze wedstrijdleider Loek Zijlstra geinformeerd over het bovenstaande. Zij zullen vervolgens hun groepsleden hierover informeren en inventariseren of er voldoende belangstelling is om te gaan spelen op dat dagdeel. Indien je niet door je groepsleider bent benaderd en niet weet of de zaal op jouw dagdeel is geopend, neem dan contact op met je groepsleider.

   

  Indien er vanuit de regering verscherping of versoepeling van de regels wordt aangekondigd, zal op deze plek zo spoedig mogelijk de impact voor het wel of niet kunnen blijven biljarten worden vermeld.

   

Hou het veilig voor jezelf en je mede clubleden en blijf gezond!

footer

© 2015 BCCD. All rights reserved.                                              laatste update: 17 oktober 2020

Welkom   |  Algemeen   |  Verjaardagen   |  Activeiten   |  Nieuws   |  Historie   |  Downloads   |  Contact